Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
Cập nhật: 17/10/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
Cập nhật: 17/10/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
Cập nhật: 11/10/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)
Cập nhật: 2/10/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Cập nhật: 30/9/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)
Cập nhật: 19/9/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)
Cập nhật: 13/9/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)
Cập nhật: 6/9/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)
Cập nhật: 30/8/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)
Cập nhật: 23/8/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)
Cập nhật: 16/8/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019)
Cập nhật: 8/8/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)
Cập nhật: 31/7/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)
Cập nhật: 26/7/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)
Cập nhật: 19/7/2019
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)
Đăng nhập