Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)
Cập nhật: 25/9/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)
Cập nhật: 18/9/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)
Cập nhật: 11/9/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020)
Cập nhật: 1/9/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)
Cập nhật: 28/8/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020)
Cập nhật: 19/8/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)
Cập nhật: 11/8/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)
Cập nhật: 7/8/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020)
Cập nhật: 31/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020)
Cập nhật: 24/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)
Cập nhật: 17/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020)
Cập nhật: 10/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)
Cập nhật: 3/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)
Cập nhật: 25/6/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)
Cập nhật: 18/6/2020
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)
Đăng nhập