Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)
Cập nhật: 28/2/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)
Cập nhật: 27/2/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
Cập nhật: 19/2/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
Cập nhật: 14/2/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)
Cập nhật: 6/2/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)
Cập nhật: 31/1/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
Cập nhật: 20/1/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Cập nhật: 16/1/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
Cập nhật: 10/1/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)
Cập nhật: 2/1/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
Cập nhật: 26/12/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
Cập nhật: 19/12/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
Cập nhật: 14/12/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
Cập nhật: 5/12/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
Cập nhật: 26/11/2019
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)
Đăng nhập