Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)
Cập nhật: 14/5/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)
Cập nhật: 14/5/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)
Cập nhật: 14/5/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)
Cập nhật: 29/4/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)
Cập nhật: 22/4/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)
Cập nhật: 15/4/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)
Cập nhật: 6/5/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)
Cập nhật: 30/3/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)
Cập nhật: 26/3/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)
Cập nhật: 19/3/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)
Cập nhật: 10/3/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)
Cập nhật: 5/3/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
Cập nhật: 26/2/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)
Cập nhật: 6/5/2021
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)
Cập nhật: 5/2/2021
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
Đăng nhập