Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019)
Cập nhật: 27/6/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Cập nhật: 27/6/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)
Cập nhật: 25/6/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)
Cập nhật: 19/6/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)
Cập nhật: 4/6/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)
Cập nhật: 2/6/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)
Cập nhật: 22/5/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019)
Cập nhật: 17/5/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)
Cập nhật: 10/5/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019)
Cập nhật: 3/5/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019)
Cập nhật: 26/4/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)
Cập nhật: 19/4/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019)
Cập nhật: 12/4/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)
Cập nhật: 5/4/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019)
Cập nhật: 29/3/2019
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)
Đăng nhập