Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)
Cập nhật: 5/8/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022)
Cập nhật: 5/8/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022)
Cập nhật: 29/7/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022)
Cập nhật: 28/7/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022)
Cập nhật: 15/7/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022)
Cập nhật: 8/7/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022)
Cập nhật: 21/7/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022)
Cập nhật: 24/6/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022)
Cập nhật: 17/6/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022)
Cập nhật: 10/6/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022)
Cập nhật: 3/6/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022)
Cập nhật: 27/5/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022)
Cập nhật: 19/5/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 15/05/2022)
Cập nhật: 13/5/2022
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)
Cập nhật: 5/5/2022
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)
Đăng nhập