Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)
Cập nhật: 13/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020)
Cập nhật: 10/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)
Cập nhật: 3/7/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)
Cập nhật: 25/6/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)
Cập nhật: 18/6/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)
Cập nhật: 10/6/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
Cập nhật: 5/6/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)
Cập nhật: 28/5/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Cập nhật: 22/5/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Cập nhật: 16/5/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020)
Cập nhật: 13/5/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)
Cập nhật: 7/5/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020)
Cập nhật: 29/4/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020)
Cập nhật: 23/4/2020
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)
Cập nhật: 17/4/2020
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
Đăng nhập