Thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ

Đổi giấy phép lái xe ngành Công an cấp

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xét đổi Giấy phép lái xe theo quy định. - Bước 3: Trả kết quả  

Xem tiếp

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xét đổi Giấy phép lái xe theo quy định. - Bước 3: Trả kết quả

Xem tiếp

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xét đổi Giấy phép lái xe theo quy định. - Bước 3: Trả kết quả

Xem tiếp

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xét đổi Giấy phép lái xe theo quy định. - Bước 3: Trả kết quả

Xem tiếp

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xét đổi Giấy phép lái xe theo quy định. - Bước 3: Trả kết quả

Xem tiếp

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

a) Trình tự thực hiện:  - Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng phải làm thủ tục đổi đăng ký, biển số tại Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp theo đúng số đăng ký biển số đã được cấp.  

Xem tiếp

Đăng ký khai thác tuyến

a) Trình tự thực hiện: - Căn cứ biểu đồ chạy xe với các giờ xe chạy chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác đã được công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn và gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khai thác tuyến về Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh bằng fax, thư điện tử, trực tiếp hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

Xem tiếp

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

a) Trình tự thực hiện:   - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định và nộp cho Sở Giao thông vận tải; - Sở Giao thông vận tải thu lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số; xoá sổ đăng ký và xác nhận vào tờ khai trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai.

Xem tiếp

Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế đến đến Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác); - Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định thiết kế theo quy định: Nếu thiết kế đạt yêu cầu, cấp Giấy chứng ...

Xem tiếp

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

a)Trình tự thực hiện: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị 01 (một ) bộ hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký. - Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Xem tiếp

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

a) Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp, hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác tuyến đến Sở Giao thông vận tải, nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh của đơn vị.

Xem tiếp

Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện gặp sự cố. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. - Bước 3: Sở Giao thông vận tải gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt cho phương tiện của Lào, việc gia hạn được thực hiện tại mục gia hạn trong Giấy phép liên vận Lào - Việt; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ.

Xem tiếp

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp cho Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện gặp sự cố. - Bước 2: Trongthời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia, việc gia hạn được thực hiện tại mục gia hạn trong Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam;trường hợpkhông gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ.

Xem tiếp

Cấp và cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. - Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Xem tiếp

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị kinh doanh vận tải đang tham gia khai thác tuyến cố định trên địa bàn địa phương gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe trung chuyển đến Sở Giao thông vận tải.   - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính và 08 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối ...

Xem tiếp

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính và 08 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng ...

Xem tiếp

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ đến Sở GTVT được giao quản lý tuyến. - Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

Xem tiếp

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (đối với các công trình thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý).

Xem tiếp

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ đến Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến quốc lộ. - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ ...

Xem tiếp

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

a) Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư dự án hoặc nhà thầu nộp hồ sơ đến Sở GTVT (đối với các công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý). - Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định , hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Xem tiếp

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Sau khi hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư phương tiện, trang thiết bị dạy lái xe theo tiêu chuân kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe ô tô; tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải.

Xem tiếp

Cấp mới Giấy phép lái xe

a) Trình tự thực hiện: * Nộp hồ sơ TTHC: - Cá nhân nộp hồ sơ dự học, sát hạch lấy Giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe. - Cấp mới Giấy phép lái xe áp dụng đối với người sát hạch lái xe lần đầu và người sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe.

Xem tiếp

Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, Sở tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện.

Xem tiếp

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị kinh doanh vận tải đang tham gia khai thác tuyến cố định trên địa bàn địa phương gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe trung chuyển đến Sở Giao thông vận tải.

Xem tiếp

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại phù hiệu khi phù hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hư hỏng đến Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.

Xem tiếp

Cấp lại giấy phép xe tập lái

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở đào tạo lập bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo lái xe; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện.

Xem tiếp

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra cấp lại giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo lái xe; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện.

Xem tiếp

Cấp lại Giấy phép lái xe

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe; xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định sau để cấp lại Giấy phép lái xe:

Xem tiếp

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

a) Trình tự thực hiện:  - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bị mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng hoặc biển số phải nộp hồ sơ cấp lại đăng ký, biển số tại Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp theo đúng số đăng ký biển số đã được cấp. - Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.  

Xem tiếp

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở đào tạo hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện.

Xem tiếp

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trung tâm sát hạch gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, Sở tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện.

Xem tiếp

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. - Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp (trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Bước 3: Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào; trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem tiếp

Cấp Giấy phép xe tập lái

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở đào tạo gửi danh sách theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định số 65/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải.

Xem tiếp

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. - Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép lưu hành xe cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem tiếp

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép, qua đường bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác - Bước 2: Giải quyết TTHC: - Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần bổ sung, sửa đổi đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ...

Xem tiếp

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú. Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu XMCD phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra: trường hợp không chín

Xem tiếp

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

a) Trình tự thực hiện: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng di chuyển đến. - Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó. - Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

Xem tiếp

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

a) Trình tự thực hiện: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập “Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng” theo mẫu quy định và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi để được cấp đăng ký tạm thời. - Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Xem tiếp

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở đào tạo hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. - Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu điện.

Xem tiếp

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị khai thác bến xe khách nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi bến xe khách được xây dựng. - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra.

Xem tiếp

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị kinh doanh bến xe hàng nộp hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải tại địa phương nơi có bến xe hàng được đề nghị công bố. - Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến đơn vị kinh doanh bến xe hàng trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Xem tiếp

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

a) Trình tự thực hiện: - Đơn vị khai thác bến xe khách phải làm hồ sơ và nộp cho Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có bến xe khách để đề nghị công bố, xếp loại lại bến xe khách trong các trường hợp: + Sau khi cải tạo cơ sở vật chất dẫn đến thay đổi các tiêu chí làm ảnh hưởng đến các điều kiện phân loại bến xe khách; + Trước khi hết hạn được phép khai thác 60 ngày theo thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Xem tiếp

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (đối với xây dựng công trình thiết yếu có liên quan đến đường được giao quản lý và không thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; Dự án sửa chữa công trình thiết yếu liên quan đến quốc lộ được giao quản lý).

Xem tiếp

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của các nút giao đấu nối liên quan đến đường cấp IV trở xuống được giao quản lý).  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, ...

Xem tiếp