Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019)
TIN, BÀI KHÁC
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09/09/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26/08/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/05/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018)