Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày : 04/02/2019 đến ngày : 10/02/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ 2
04/02

Sáng
Chiều

Thứ 3
05/02

Sáng
Chiều

Thứ 4
06/02

Sáng
Chiều

Thứ 5
07/02

Sáng 4h00: PGĐ Nguyễn Hoàn dự lễ hội Chợ đình Bích La Hồ Đình làng Bích La Xe 2089
Chiều

Thứ 6
08/02

Sáng
Chiều

Thứ 7
09/02

Sáng
Chiều

Chủ nhật
10/02

Sáng
Chiều
Lần xem: 24  Gửi phản hồi  Quay lại!

Các Thủ tục hành chính khác
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)