Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
(Từ ngày : 26/03/2018 đến ngày : 01/04/2018)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ 2
26/03

Sáng
Chiều 14h00": Giám đốc, các PGĐ Sở dự Giao ban cơ quan tháng 3/2018 (Trưởng, phó các phòng; GĐ, PGĐ TTCNTT&TT tham gia) Hội trường tầng 3

Thứ 3
27/03

Sáng 7h30": Giám đốc Sở dự Tập huấn nghiệp vụ giao dịch điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho Bạc Nhà nước tỉnh Hội trường KBNN tỉnh  Xe 00124
Chiều 14h00: Giám đốc Sở dự tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung QĐ và Quy định chỉ đạo báo chí trong giai đoạn mới Hội trường Ban Tuyên giáo TU Xe 00124

Thứ 4
28/03

Sáng Đ/c Nguyễn Hoàn, PGĐ Sở dự  bồi dưỡng kiến thức hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo (Đến hết ngày 30/3/2018) Tại tỉnh Kiên Giang
9h30": Giám đốc Sở dự họp thống nhất ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Hội trường Sở Tư pháp   Xe 00124
8h00": Đ/c Nguyễn Thị Huyền, PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết 03 năm (2015-2017) triển khai sáng kiến "Dân chấm điểm M.Score", công bố kết quả khảo sát trong lĩnh vực một cửa Khách sạn Mê Kông   Xe 2089
Chiều

Thứ 5
29/03

Sáng
Chiều 14h00": Giám đốc Sở dự Hôi nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp của ban Nội chính Tỉnh ủy Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Xe 00124

Thứ 6
30/03

Sáng 7h30": Đ/c Nguyễn Hoàn, PGĐ Sở dự  Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy Hội trường Tỉnh ủy Xe 2089
Chiều 14h00": Giám đốc Sở dự cuộc họp BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Phòng họp của Sở VHTT&DL  Xe 00124

Thứ 7
31/03

Sáng
Chiều

Chủ nhật
01/04

Sáng
Chiều
Lần xem: 182  Gửi phản hồi  Quay lại!

Các Thủ tục hành chính khác
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)