Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
(Từ ngày : 26/03/2018 đến ngày : 01/04/2018)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ 2
26/03

Sáng
Chiều 14h00": Giám đốc, các PGĐ Sở dự Giao ban cơ quan tháng 3/2018 (Trưởng, phó các phòng; GĐ, PGĐ TTCNTT&TT tham gia) Hội trường tầng 3

Thứ 3
27/03

Sáng 7h30": Giám đốc Sở dự Tập huấn nghiệp vụ giao dịch điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho Bạc Nhà nước tỉnh Hội trường KBNN tỉnh  Xe 00124
Chiều 14h00: Giám đốc Sở dự tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung QĐ và Quy định chỉ đạo báo chí trong giai đoạn mới Hội trường Ban Tuyên giáo TU Xe 00124

Thứ 4
28/03

Sáng Đ/c Nguyễn Hoàn, PGĐ Sở dự  bồi dưỡng kiến thức hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo (Đến hết ngày 30/3/2018) Tại tỉnh Kiên Giang
9h30": Giám đốc Sở dự họp thống nhất ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Hội trường Sở Tư pháp   Xe 00124
8h00": Đ/c Nguyễn Thị Huyền, PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết 03 năm (2015-2017) triển khai sáng kiến "Dân chấm điểm M.Score", công bố kết quả khảo sát trong lĩnh vực một cửa Khách sạn Mê Kông   Xe 2089
Chiều

Thứ 5
29/03

Sáng
Chiều 14h00": Giám đốc Sở dự Hôi nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp của ban Nội chính Tỉnh ủy Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Xe 00124

Thứ 6
30/03

Sáng 7h30": Đ/c Nguyễn Hoàn, PGĐ Sở dự  Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy Hội trường Tỉnh ủy Xe 2089
Chiều 14h00": Giám đốc Sở dự cuộc họp BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Phòng họp của Sở VHTT&DL  Xe 00124

Thứ 7
31/03

Sáng
Chiều

Chủ nhật
01/04

Sáng
Chiều
Lần xem: 179  Gửi phản hồi  Quay lại!

Các Thủ tục hành chính khác
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018)