Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
(Từ ngày : 20/02/2017 đến ngày : 26/02/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ 2
20/02

Sáng
Chiều

Thứ 3
21/02

Sáng
Chiều

Thứ 4
22/02

Sáng 8h. Đ/c Huyền - PGĐ sở dự họp tham gia ý kiến triển khai nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8h. Đ/c Tường - Giám đốc sở dự cuộc họp triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017. 
Phòng họp tầng 2 Sở Nội vụ

Phòng họp 307 UBND tỉnh
Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo 
Chiều 14h. Đ/c Hoàn - PGĐ sở dự cuộc họp chuẩn bị nội dung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 Phòng Giao ban Sở Văn hóa Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo

Thứ 5
23/02

Sáng 8h. Ban lãnh đạo Sở dự Hội nghị CB chủ chốt về điều chỉnh Quy hoạch CB giai đoạn 2015-2020, Xây dựng mới 2020-2025. Hội trường tầng 3 Sở TTTT
Chiều 14h. Đ/c Tường - Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 trong lĩnh vực BCVT. Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc sở cùng dự.
14h. Đ./c Huyền - PGĐ sở dự họp thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết phát triển đô thị khu vực La Vang, xã Hải Phú
Hội trường tầng 3

Phòng họp Tầng 3 Sở Xây dựng

Thứ 6
24/02

Sáng 8h. Đ/c Hoàn - PGĐ sở và Đ/c Huyền - PGD sở Báo cáo viên về tuyên truyền luật Báo chí và Luật ATTTM. 
8h. Đ/c Tường - Giám đốc sở dự khai mạc Hội nghị tuyên truyền luật Báo chí và Luật ATTTM. 
Hội trường KS Đông Trường Sơn 

NT
Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo
NT
Chiều 14h30. Ban lãnh đạo sở dự họp cấp ủy  Phòng họp tầng 2 Sở TTTT

Thứ 7
25/02

Sáng
Chiều

Chủ nhật
26/02

Sáng
Chiều
Lần xem: 179  Gửi phản hồi  Quay lại!

Các Thủ tục hành chính khác
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)