Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
(Từ ngày : 13/02/2017 đến ngày : 19/02/2017)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ 2
13/02

Sáng
Chiều 14h. Đ/c Hoàn - PGĐ sở dự làm việc với lãnh đạo thư viện tỉnh về thực hiện ngày Sách Việt Nam. Phòng QLBCXB và CVP cùng dự.  Thư Viện tỉnh  Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo

Thứ 3
14/02

Sáng 7h30. Đ/c Hoàn - PGĐ sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017 Hội trường Tỉnh ủy  Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo
Chiều 14h. Ban lãnh đạo sở làm việc với Ban VHXH Hội đồng ND tỉnh. Lãnh đạo các phòng KHTC, CNTT, BCVT cùng dự.  Hội trường tầng 3 Sở TTTT

Thứ 4
15/02

Sáng

7h. Đ/c Tường - Giám đốc sở dự và chỉ đạo Lễ giao nhận quân năm 2017, tại Nhà VH trung tâm huyện Cam Lộ. Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo

Chiều 14h. Đ/c Hoàn - PGĐ sở dự tổng kết công tác tuyên truyền ANTT và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền năm 2017. Hội trường công an tỉnh  Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo

Thứ 5
16/02

Sáng
Chiều 14h. Đ/c Giám đốc, Đ/c PGĐ QLBCXB tham dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công an tỉnh Quảng Trị và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Trị giai đoạn 2016-2020.

14h. Đ/c Huyền - PGĐ sở dự Hội nghị giao ban công tác Hội quần chúng cấp tỉnh đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 
Hội trường Công an tỉnh Quảng Trị 


Hội trường tỉnh ủy
Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo

Thứ 6
17/02

Sáng 7h30. Đ/c Tường - Giám đốc sở, Đ/c Huyền - PGĐ (Giấy mời  cá nhân) dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào năm 2017.  Hội trường HĐND tỉnh Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo
Chiều 14h. Đ/c Tường - Giám đốc sở dự họp tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
14h30. Đ/c Hoàn - PGĐ sở dự gặp mặt cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh
Phòng họp Ban thường vụ Tỉnh ủy 

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị


Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo

Thứ 7
18/02

Sáng 8h. Đ/c Hoàn - PGĐ sở dự Họp bàn về công tác chuẩn bị các ngày lễ lớn trong năm 2017 Phòng họp 307 UBND tỉnh  Đ/c Quốc phục vụ lãnh đạo
Chiều

Chủ nhật
19/02

Sáng
Chiều
Lần xem: 219  Gửi phản hồi  Quay lại!

Các Thủ tục hành chính khác
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
  Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)